Hur påverkas Formas forskningsområden av brexit?

2020-01-31

Idag vid midnatt, svensk tid, upphör Storbritanniens medlemskap i EU - en milstolpe i brexit-processen. Nu väntar en elva månader lång övergångsperiod då EU och Storbritannien ska förhandla fram hur deras framtida relation ska se ut, bland annat vad gäller forskning och innovation.

Under övergångsperioden, 1 februari - 31 december, så kommer EU-lagstiftningen att gälla. Fram till årsskiftet kommer allt vara ”business as usual” för medborgare, konsumenter, företag, investerare, studenter och forskare i både EU och Storbritannien.

John Tumpane

John Tumpane

- På väldigt kort sikt så påverkas inte forskningen så mycket av Storbritanniens EU-utträde eftersom vi är inne i sista året av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Där vet vi att Storbritannien kommer att vara kvar, säger John Tumpane, avdelningschef på Formas med internationellt ansvar.

Fortsätter delta i Horisont 2020

Storbritannien kommer att fortsätta delta i EU-program som finansieras av ”the Multiannual Financial Framework” 2014–2020, MFF, EU:s nuvarande flerårsbudget. Brittiska forskare och företag kan därigenom delta i Horisont 2020 på samma villkor som hittills och få EU-bidrag så länge de enskilda forsknings- och innovationsprojekten pågår - även om de avslutas efter övergångsperioden.

- På längre sikt så är det lite mer oklart. Under 2021 så startar EU:s nya ramprogram Horisont Europa. Där måste Storbritannien nu förhandla med EU om de kan vara med, och på vilket sätt de i så fall kan vara med. Det är så klart en liten oro för oss på Formas, säger John Tumpane.

"Förlorar en vän i förhandlingarna"

Något som kommer att märkas redan nästa vecka är att Storbritannien inte längre kommer att vara representerat i EU:s institutioner, myndigheter, organ och kontor.

- Sverige och Storbritannien har haft väldigt många gemensamma ståndpunkter i vilka forskningsprioriteringar vi ser på miljö-, jordbruks- eller samhällsbyggnadsområdet. Så vi förlorar en vän i förhandlingarna om hur EU ska spendera sina forskningspengar, säger John Tumpane.

I natt läggs alltså den tre år långa förhandlingsprocessen om villkoren för Storbritanniens utträde ur EU till handlingarna. Nu, under övergångsperioden, inleds det svåra förhandlingsarbetet om hur förhållandet mellan Storbritannien och EU ska se ut efter brexit. Något som ska lösas på mindre än ett år. Många komplicerade uppgifter och frågor är fortfarande obesvarade.

Uppdaterad:7 juli 2020