Formas Emma Gretzer blir vice ordförande i RFI

2020-01-31
Bild

Emma Gretzer vald till ny vice ordförande i RFI

Emma Gretzer som är chef för avdelningen för samhällsbyggande på Formas har utsetts till vice ordförande Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI.

Rådets ordförande Jan-Eric Sundgren fortsätter på posten till och med 31 december 2020. Emma Gretzer har suttit i rådet som ledamot sedan tidigare men blir nu alltså vice ordförande.

– Det är väldigt kul att få det här förtroendet, bra forskningsinfrastruktur möjliggör högkvalitativ forskning inom olika områden, så det är ett viktigt arbete vi har framför oss i rådet, säger Emma Gretzer.

Rådet för forskningens infrastrukturer finansierar infrastruktur som ger forskare tillgång till verktyg, som till exempel databaser, forskningsanläggningar och biobanker. I rådet sitter tretton ledamöter med kompetens.

– Det krävs en stor bredd av infrastrukturer för att möta hållbarhetsutmaningarna. Det är också därför Formas föreslår att forskningsinfrastrukturer på ett tydligt sätt ska bidra till hållbar utveckling och öka Sveriges konkurrenskraft i vårt inspel till regeringens nästa forsknings- och innovationsproposition, säger hon.

Nya ledamöter

 • Carina Mallard, professor, Neurofysiologi, Göteborgs universitet
 • Marika Nestor, docent, Medicinsk strålningsvetenskap, Uppsala universitet
 • Dan Henningsson, professor, Flödesmekanik, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Roland Roberts, professor, Geofysik, Uppsala universitet
 • Olle Lundberg, huvudsekreterare, Forte

Omvalda ledamöter

 • Stefan Gelfgren, docent, Religionssociologi, Umeå universitet
 • Maria Stanfors, professor, Ekonomisk demografi, Lunds universitet
 • Richard Brenner, professor, Högenergifysik, Uppsala universitet
 • Johanna Rosén, professor, Tunnfilmsfysik, Linköpings universitet
 • Göran Stemme, professor, Mikro- och nanosystem, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Emma Gretzer, avdelningschef, Formas
 • Peter Eriksson, chefsstrateg, Vinnova
Uppdaterad:31 januari 2020