Vi planerar för den årliga öppna utlysningen 2020

2020-01-14

Den årliga öppna utlysningen öppnar för ansökningar den 27 februari. Nytt för i år är att vi stärker stödet för forskare tidigt i karriären. Dessutom blir mobilitetsstöd en egen utlysningen med två ansökningstillfällen per år.

Stärkt stöd för forskare tidigt i karriären

En efterlängtad förändring är att vi nu stärker stödet för forskare tidigt i karriären. Det gör vi genom att utöka projekttiden från tre till fyra år i delutlysningen Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären. Den utökade projekttiden möjliggör exempelvis full finansiering av en doktorand.

Sök mobilitetsstöd vid två tillfällen per år

Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären, som tidigare varit en del av den årliga öppna utlysningen, blir en egen utlysning med två ansökningstillfällen per år. Med två ansökningstillfällen per år möjliggör vi för nydisputerade att söka i närmare anslutning till disputationen.

En nyhet för mobilitetsstöd är att beviljade projekt även tilldelas ett schablonbelopp på 100 000 kr per år för projektkostnader.

Mer information om utlysningen för mobilitetsstöd kommer under våren.

Kort om Årliga öppna utlysningen 2020

Vad kan du söka?
Du formulerar din egen frågeställning utifrån identifierade samhällsbehov inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Datum

27 februari, utlysningen öppnar för ansökningar.

16 april, utlysningen stänger för ansökningar.

Håll dig uppdaterad

Mer information om den årliga öppna utlysningen 2020 kommer närmare öppningsdatum. Håll utkik på formas.se/arligaoppna, prenumerera på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook Länk till annan webbplats., Linkedin Länk till annan webbplats. och Twitter Länk till annan webbplats..

Kontaktpersoner

Uppdaterad:20 mars 2020
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson