Fortsatt satsning på forskningsprogammet om livsmedel

2019-12-20

Regeringen har beslutat att fortsätta finansiera Formas nationella forskningsprogam om livsmedel med 47 miljoner kronor under 2020. Det stod klart sedan regeringen i dag publicerat andra delen av handlingsplanen för nationella livsmedelsstrategin.

Handlingsplanen för livsmedelsstrategin innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020. Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till att uppnå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

– Detta är verkligen glädjande. Långsiktiga satsningar på forskning och innovation i livsmedelssystemet är avgörande för att vi ska nå livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedelsproduktion som är både hållbar och konkurrenskraftig. Under de senaste tre åren har vi finansierat 45 projekt inom programmet, allt ifrån forskningsprojekt och kunskapsöversikter till samverkans- och nyttiggörandeinsatser. Med den nyligen lanserade forskningsagendan och ytterligare budget till programmet har vi goda möjligheter att fortsatt genomföra strategiska satsningar som gör skillnad, säger Erika Ax, samordnare för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel.

I måndags lanserade Formas forskningsprogrammets agenda som ska bidra till omställningen av livsmedelssystemet genom att ange en tydligare riktning för kunskapsutveckling och innovation. Den identifierar ett antal perspektiv och teman som forsknings- och innovationssystemet behöver adressera de kommande tio åren.

Läs regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:9 januari 2020