Forskning om hur PFAS påverkar hälsan hos småbarn får akutbidrag

2019-12-20

Ett forskningsprojekt om hur PFAS-föroreningar i Ronnebys dricksvatten påverkar hälsan hos småbarn har beviljats ett akutbidrag av Formas på 1,47 miljoner kronor.
- Väldigt välbehövligt, säger Christel Nielsen, forskare vid Lunds universitet och ansvarig för projektet.

Christel Nielsen, ansvarig för projektet

Christel Nielsen, ansvarig för projektet

2013 upptäcktes höga halter av PFAS i Ronnebys dricksvatten. Föroreningarna orsakades av läckage av släckskum från en militär brandövningsplats nära en av kommunens vattentäkter. PFAS-kemikalier är hormonstörande när de överförs från mor till barn under graviditet och amning. De kan ha negativ inverkan på barnets hälsa under spädbarnstiden, uppväxten och potentiellt även senare i livet.

- Detta blir den första högexponerade mor-barn-kohorten i världen. Vilket gör forskningsmaterialet helt unikt, säger Christel Nielsen.

Provtagningar på 250 mor-barn-par

I projektet som har titeln ”Ronneby mor-barnkohort: säkrande av en globalt unik infrastruktur” deltar både svenska, brittiska, norska och amerikanska forskare. De ska göra upprepade provtagningar av 250 mor-barn-par i Ronnebyområdet, från graviditeten till dess att barnet fyller ett år och kanske även ännu längre fram. Prover från bland annat bröstmjölk, blod och urin sparas sedan i en biobank för analys av PFAS-halterna.

Säkra tillräckligt stort underlag

Forskningen har redan pågått i några år, men behöver nu ytterligare medel för att säkra att underlaget av mödrar och barn blir tillräckligt stort för att kunna dra några tydliga slutsatser av analyserna.

- PFAS-exponeringen i Ronneby utgör en unik möjlighet att studera effekterna av den här gruppen av kemikalier. Med det här akutbidraget vill vi bidra till säkra möjligheten till bättre förståelse för dess effekter på foster och barn. För miljö och människa och framtida riskbedömning är den här typen av forskning viktig, säger Therese Woodhill, forskningssekreterare på Formas och ansvarig för akutbiraget.

Uppdaterad:20 december 2019