Samling inför mission Healthy Oceans and Waters

2019-12-19
Bordsduk med text och teckningar från workshop om vatten

Formas har tillsammans med Mistra och Vinnova arrangerat en workshop om vattenfrågor inför Horisont Europa.

Inom det kommande europeiska forsknings- och innovationsprogrammet, Horisont Europa, har EU-kommissionen pekat ut fem områden, missions, där man vill skapa ett brett samhällsengagemang för att lösa några av världens stora utmaningar. Ett område handlar om hav och vatten: ”Healthy oceans, seas, coastal and inland waters”.

Den 18 december ordnade Formas, Mistra och Vinnova tillsammans med Darko Manakovski en workshop på Skansen i Stockholm för att fånga in olika perspektiv på breda havs- och vattenfrågor. Deltog gjorde drygt tjugo deltagare med skilda kompetenser om och erfarenheter av havs- och vattenområdet.

Darko Manakovski är en av de 15 personer som ingår i styrelsen för missions "Healthy oceans, seas, coastal and inland waters". Övriga deltagare kom från såväl myndigheter och ideell sektorn som branschorganisationer och näringsliv, och även forskare och en konstnär deltog i workshopen.

– Missions handlar om att lösa stora globala utmaningar och att öka medborgarnas förståelse för vad de får ut av forskning och innovation, säger Petra Wallberg, forskningssekreterare på Formas, och fortsätter: Deltagarna var där i egenskap av sin person, inte sin organisation, och det märktes på engagemangsnivån i rummet. Jag är tacksam för att så många människor med kort varsel tog sig tid att delta och bidra kring denna viktiga fråga.

Resultatet från workshopen är en av de saker som ska ligga till grund för Sveriges förslag till inriktning för missions "Healthy oceans, seas, coastal and inland waters". För att få en bred förankring planeras fler workshops i Sverige i början av 2020.

Uppdaterad:31 mars 2022
Sidansvarig: Petra Wallberg