Klimatforskning lyfts i regeringens klimathandlingsplan

2019-12-18

Den 17 december presenterade regeringen innehållet i sin klimatpolitiska handlingsplan. Handlingsplanen innebär att klimatfrågor ska integreras i alla relevanta politikområden. I planen fastslås att det nationella forskningsprogrammet om klimat, som Formas driver på uppdrag av regeringen, ska fortsätta.

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet och möjligheten till långsiktighet i finansieringen av klimatforskning. För att det helhetsgrepp som regeringen vill ta ska bli framgångsrikt krävs att åtgärderna genomförs med hänsyn till den vetenskapliga kunskap som finns på respektive område. Inom det nationella forskningsprogrammet om klimat bedrivs forskning inom ett brett spektrum av ämnesområden, som tillsammans utgör en värdefull kunskapsbas för handlingsplanens genomförande, säger Anna Kaijser, samordnare för det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Det nationella forskningsprogrammet om klimat Länk till annan webbplats. ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och till ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet är tioårigt och startade 2017. Dess satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda Länk till annan webbplats.. Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:18 december 2019
Sidansvarig: Anna Kaijser