50 miljoner kronor till nordisk forskning om hållbara städer

2019-12-13

Nordforsk delar ut 50 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt som sökt pengar genom utlysningen Hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Utlysningen är ett samarbete mellan Formas, Forte och Energimyndigheten samt Finlands och Norges forskningsråd. Formas bidrar med 5 miljoner kronor.

Projekten som får stöd undersöker utlysningstemat ur fyra olika perspektiv: individens trygghet och hälsa, stadsplaneringsprocesser, medborgares möjligheter till delaktighet och lika förutsättningar samt en hälsosam stadsluft. Bakom projekten ligger forskare, kommuner och intressenter från hela Norden.

- Vi hoppas att projekten ger möjlighet till en breddad kunskapsutveckling som tar till vara på skillnader och likheter mellan länderna samt stärker nordiska forskare i kommande internationella utlysningar, säger Kristina Laurell, ansvarig forskningssekreterare på Formas.

Här är projekten som får stöd:

Läs om utlysningen på vår webbplats

Läs mer på Nordforsks webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:16 december 2019