Tre internationella utlysningar inom livsmedelssystemet öppnar vid årsskiftet

2019-12-05

Nu i december och januari öppnar tre internationella utlysningar där Formas är en av finansiärerna. Alla tre riktar sig till svenska forskare inom livsmedelssystemet.

Redan på måndag, den 9 december, öppnar utlysningen ICT Agri Food. Genom den kan du söka finansiering till forskningsprojekt som syftar till att integrera digitala lösningar för ett mer hållbart och resilient livsmedelssystem.

Inom kort öppnar också utlysningen ICRAD, International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases. Genom den kan du söka finansiering till forskningsprojekt som syftar till att förbättra djurhälsa och djurskydd med en koppling till en förbättrad folkhälsa, miljö och ekonomi.

Den tredje utlysningen är FOSC, Food Systems and Climate. Genom den kan du söka finansiering till forskningsprojekt som fokuserar på klimatförändringar och livsmedelsystemet.

När utlysningarna öppnat så hittar du dem på sidan Alla utlysningar.

Läs mer om respektive utlysning här:

Uppdaterad:13 december 2019