66 miljoner kronor till digital transformation av livsmedelssystemet

2019-11-22

Formas forskarråd har beslutat att ge 66 miljoner kronor i stöd till fem olika projekt i utlysningen Digital transformation av livsmedelsystemet. Projekten handlar om allt från spårbarhet av varor till digitala verktyg för spannmål och avel av mjölkkor.

– Vi hoppas att de här projekten kommer att bidra till att stärka både konkurrenskraften och hållbarheten av vårt livsmedelssystem, säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare på Formas som har ansvarat för utlysningen.

Utlysningen skedde inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Programmet ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Utlysningen har tagits fram mot bakgrund av de svåra utmaningar som klimatförändringar och en kraftigt växande befolkning på jorden innebär för framtidens livsmedelsförsörjning, Med hjälp av digital kompetens och digitala verktyg skulle livsmedelskedjan kunna effektiviseras. Utlysningen syftar också till att främja en ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Läs mer om det nationella livsmedelsprogrammet

Se Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare på Formas, om utlysningsbeslutet:

Kontaktpersoner

Uppdaterad:22 november 2019
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson