63,5 miljoner kronor till 14 projekt om djurskydd

2019-11-22

Formas Forskarråd beviljar 63,5 miljoner kronor i stöd till 14 projekt i utlysningarna Forskningsprojekt Djurskydd och djurvälfärd samt Djurvälfärdsbefrämjande åtgärder, som genomförs i samråd med Jordbruksverket.

De projekt som får stöd handlar om allt från välfärd hos Zebrafiskar till ögonsjukdomar hos renar och djurvälfärdslagstiftningens effekter på jordbrukets ekonomi.

– En stor andel forskningsprojekt som ansökte bedömdes vara av mycket god kvalitet. Formas valde därför att öka andelen medel till denna utlysning, eftersom det fanns möjlighet att göra detta, säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare på Formas som ansvarar för utlysningen.

Syftet med utlysningarna är att finansiera projekt som kan ge ökad kunskap om djurskydd och djurvälfärd, men också åtgärder som aktivt förbättrar välfärden och stärker djurskyddet.

– Vi hoppas på att de här projekten skall bidra till att Sverige fortsätter vara ett av föregångsländerna när det gäller djurskydd och djurvälfärd, säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare på Formas som har ansvarat för utlysningarna.

Se Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare på Formas, om utlysningsbeslutet:

Kontaktpersoner

Uppdaterad:22 november 2019
Sidansvarig: Alexandra Jeremiasson