Ett fossilfritt välfärdssamhälle – hur skapar vi det?

2019-11-21

Formas forskarråd har fattat beslut om att dela ut 142 miljoner kronor i utlysningen Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle. Projekten som får pengar handlar om allt från vad som driver klimatengagemang och beteendeförändringar till hur man bäst kan binda koldioxid i skog och våtmarker.

– Vi är glada att kunna dela ut drygt 142 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt, och varje projekt får upp till 2,5 miljoner kronor per år. Vi hoppas att de här projekten ska bidra till diskussionen om vad ett fossilfritt välfärdssamhälle kan innebära, och också visa på möjliga vägar för att nå dit, säger Anna Kaijser, forskningssekreterare på Formas.

Utlysningen Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle har tagits fram av Formas i samarbete med programkommittén och arbetsgruppen för det nationella forskningsprogrammet om klimat, som ska bidra till omställningen av samhället för att nå de uppsatta klimatmålen. I kommittén och arbetsgruppen ingår representanter för forskningsfinansiärer inom klimatområdet: Energimyndigheten, Formas, Forte, Havs-och vattenmyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, SIDA, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Se Anna Kaijser och Karin Perhans, forskningssekreterare på Formas, berätta om beslutet:

Kontaktpersoner

Uppdaterad:21 november 2019
Sidansvarig: Karin Perhans