15 miljoner för utbyte mellan akademi och företag

2019-11-21

Formas utlysning Ökad rörlighet mellan akademi och praktik ska bidra till en ökad samverkan mellan forskning och det övriga samhället, för att forskningsresultat ska komma till nytta hos företag, offentliga och privata organisationer.

En nyckel i omställningen till en hållbar utveckling är samhällets förmåga att omsätta forskningsresultat och kunskap till praktisk handling. Samtidigt behöver forskningen en stärkt och utvecklad förståelse för samhällets förutsättningar och utmaningar. Därför behövs en bred samverkan mellan många aktörer för att kunskap från forskning ska leda till utveckling i samhället.

I Formas utlysning har forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kunnat söka medel för att genomföra projektarbete vid ett företag eller organisation. Anställda vid företag eller organisationer har på samma sätt kunnat söka för att delta i forskningsprojekt vid universitet, högskola eller forskningsinstitut.

15 projekt får nu pengar från Formas för att bidra till ökad samverkan och kunskapsutbyte. Bland de olika samarbetspartners som akademin har i projekten återfinns fem företag, sex kommuner eller kommunala bolag, två myndigheter samt två intresseorganisationer. Sju projekt har huvudfokus inom livsmedel, fem inom hållbart samhällsbyggande och tre projekt har fokus inom klimat.

Se Conny Rolén, forskningssekreterare på Formas, berätta om beslutet:

Uppdaterad:21 november 2019