Unga forskare kraftsamlar för hållbar omställning

2019-11-20

I dag tog Formas forskarråd beslut om vilka projekt som beviljas medel i den årliga öppna utlysningen. 230 projekt på universitet och forskningsinstitut runt om i Sverige får dela på sammanlagt 691 miljoner kronor under åren 2020–2023.

– De projekt som Formas finansierar i den årliga öppna utlysningen adresserar alla de globala hållbarhetsmålen. Syftet med den här utlysningen är att möjliggöra för forskare att ta sig an forskningsbehov som de själva har identifierat för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling, säger Björn Wallsten, forskningssekreterare på Formas.

I den årliga öppna utlysningen finansierar Formas tre olika typer av projekt: Forsknings- och utvecklingsprojekt, Forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären, samt Mobilitetsstöd som möjliggör för forskare tidigt i karriären att arbeta i nya forskningsmiljöer, i Sverige eller utomlands.

Antalet ansökningar i årets utlysning ligger på en högre nivå än de fem senaste åren och den delutlysning som ökat mest, med 36 procent jämfört med ifjol, är Forsknings- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären.

– Det innebär att fler unga forskare har sökt medel i den årliga öppna utlysningen. Det ökade intresset visar på ett starkt engagemang för en hållbar omställning på universitet och forskningsinstitut i hela landet, säger Åsa Frisk, forskningssekreterare på Formas.

För att möta det stora söktrycket beslutade Formas att öka utdelningen så att ytterligare 20 projekt som håller högsta vetenskapliga kvalitet kan finansieras.

Se Åsa Frisk, forskningssekreterare på Formas, berätta om beslutet:

Kontaktpersoner

Uppdaterad:20 november 2019
Sidansvarig: Åsa Frisk