20 projekt får dela på 147 miljoner för forskning om hållbara vistelsemiljöer

2019-11-20

Formas forskarråd har nu beslutat vilka forskningsprojekt som får finansiering i utlysningen Hållbara vistelsemiljöer som öppnade för ansökningar i våras. Utlysningen är en av Formas största satsningar inom samhällsbyggande någonsin.

20 projekt beviljas finansiering och får dela på 147 miljoner kronor. De handlar om utlysningens tre teman: Blågrön infrastruktur, Mötesplatser och offentliga rum samt Transportsystem för alla.

– Projekten som får pengar handlar till exempel om stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer, men även om sociala värden och då med särskilt fokus på barn och ungas förutsättningar, säger Jon Loit, forskningssekreterare på Formas.

Se Jon Loit, forskningssekreterare på Formas, berätta om beslutet:

Kontaktpersoner

  • Jon Loit

    Tjänstledig

    Avdelningen för Samhällsbyggande

Uppdaterad:20 november 2019
Sidansvarig: Jon Loit