Besök ett museum i höst!

2019-10-31

2018 delade Formas ut 11 miljoner kronor till sex svenska museer för projekt om forskning och de globala hållbarhetsmålen. Nu är projekten klara och museibesökare och skolor kan ta del av resultatet.

Arktis – Medan isen smälter, Nordiska museet, Stockholm

I utställningen Arktis – medan isen smälter Länk till annan webbplats. möter du isens historia och framtid – men framförallt de människor som bor i dagens Arktis genom föremål, foton, design, konstverk, filmer och projektioner.

Hej robot! Arbetets museum, Norrköping

Utställningen Hej robot! Länk till annan webbplats. handlar om den teknik som är tänkt att kommunicera med oss i våra vardagliga miljöer. Med utställningen vill museet förklara sammanhangen kring sociala robotar och väcka funderingar kring deras roll i samhället.

Escape Extinction, Naturhistoriska museet, Stockholm

Naturhistoriska riksmuseet har öppnat ett escape room Länk till annan webbplats., där du och dina vänner har en timme på er att lösa gåtorna kring förlusten av den biologiska mångfalden och ta er ut.

Sensationellt gravfynd från plaståldern, Örebro läns museum, Örebro

År 2024 inträffar en naturkatastrof som utrotar nästan hela jordens befolkning. Några överlever och måste börja en helt ny tillvaro, utan pengar, utan ett jobb att gå till, utan regering och digital teknik. Hur överlever de? Vilka val gör de? Går du i skolan har du chansen att få följa med på en spännande framtidsexpedition! Länk till annan webbplats.

Koldixoidteater på Västmanlands läns museum, Västmanlands läns museum, Västerås

Projektet Koldioxidteater Länk till annan webbplats. handlar om sociala normer och praxis kring klimatmål och koldioxidutsläpp, med särskilt fokus på ungdomar. Under våren 2019 hölls ett antal workshopar med samskapande och reflektion som grund. Under sommaren och hösten 2019 producerades två popup-utställningar av sommarjobbande ungdomar och museet tillsammans. I oktober hölls en workshop i samskapande metoder för museum.

Förstärkt kommunikation om hållbarhet i Baltic Sea Science Center, Skansen, Stockholm

Det nya kunskapscentret Baltic Sea Science Center Länk till annan webbplats. på Skansen öppnade under våren 2019, och har som mål att bidra till en hållbar utveckling för Östersjön. Skansen genomförde en konstnärlig satsning med ljud för att förstärka besökarens upplevelse och utrymme för reflektion och diskussion.

Uppdaterad:31 oktober 2019