Så kan vi öka kvalitén i svensk forskning

2019-10-25

Sverige har ett system för att bedriva forskning i toppklass, men trots det är vi inte ett av världens främsta forskningsländer. I en ny rapport, skriven av analytikern Dr. Michael Stampfer, tar han upp områden där det finns förbättringspotential för att nå en topposition.

I Sverige är finansieringsgraden är hög, forskningens frihet värnas och mängden forskning är stor i relation till antalet invånare. Men trots mycket goda förutsättningar lyckas inte Sverige vara ett av världens främsta forskningsländer.

Rapporten “An unprecedented increase” tar upp ett antal olika områden där det finns förbättringspotential för såväl universitet och högskola som för forskningsfinansiärerna för att nå en internationell topposition.

Den 14 november kommer Michael Stampfer till Stockholm för ett seminarium där han kommer presentera rapporten. Under seminariet, som är ett samarbete mellan Formas och IVA, kommenterar även representanter från olika delar av forskningssamhället rapporten.

 

Uppdaterad:31 oktober 2019