Ministern talade om vikten av forskning för politiska beslut

2019-10-22
Isabella Lövin i samtal

Isabella Lövin besökte under måndagen Formas för att prata om satsningar inom miljö- och klimatområdet och Formas roll i forsknings- och innovationssystemet.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin lyfte behovet av att ha forskning och fakta till grund för beslutsfattande när hon talade inför Formas medarbetare. Lövin talade även om regeringens vilja att stärka den forskarinitierade forskningen samtidigt som de ser ett stort behov av forskning som utgår från nationella och globala samhällsutmaningar.

– Vi behöver ett kunskapsbaserat beslutsfattande. Ni på Formas har en central roll i regeringens arbete och i att förverkliga forskningspolitiken, sa Isabella Lövin.

Under besöket berättade Formas om det helhetsgrepp som myndigheten tar inom miljö- och klimatområdet. Formas finansierar forskarinitierad forskning, driver nationella forskningsprogram inom klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande samt arbetar för att nå ut med kunskap till samhället genom bland annat miljöanalyser och olika typer kommunikationssatsningar.

– Det var viktigt och roligt att ha Isabella Lövin på plats för att prata om Formas roll i forsknings- och innovationssystemet och hur vi kan utveckla systemet för att finansiera den bästa forskningen och bidra till Agenda 2030, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Uppdaterad:22 oktober 2019