Ledamot i Formas forskarråd blir hedersdoktor

2019-10-07
Helena Bjarnegård

Helena Bjarnegård. Foto: Charlotte Nilsson/SLU

Helena Bjarnegård, ledamot i Formas forskarråd, promoverades i helgen till agronomie hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitets, SLU.

Helena Bjarnegård utsågs i våras till ledamot i Formas beslutande organ, forskarrådet. Hon är även Sveriges riksarkitekt, placerad på Boverket, med uppdrag att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå.

Helena Bjarnegård är utbildad landskapsarkitekt vid SLU.

Uppdaterad:7 oktober 2019