Projekt om utsädesbehandling och genetisk resistens i potatis får medel i trädgårdsutlysning

2019-10-01

Formas och Stiftelsen Lantbruksforskning har tillsammans genomfört en strategisk programsatsning inom trädgård och integrerat växtskydd. Nu har två projekt fått medel i den tredje utlysningen.

Utlysningen gällde bidrag till forskning av hög relevans för svensk trädgårdsproduktion och av högsta vetenskapliga kvalitet. Det övergripande målet var att beviljade projekt ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av landets trädgårdsproduktion samt minska beroendet av växtskyddsmedel inom branschen. 

Ta del av mer information om projekten som beviljats medel hos Stiftelsen Lantbruksforskning Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:2 oktober 2019