Biologisk mångfald i marina ekosystem fokus för seminarium

2019-09-26
Bild från seminarium

Tillsammans med Havsmiljöinstitutet, Naturvårdsverket och Göteborgs universitet anordnade Formas ett sidoseminarium under ICES-konferensen i Göteborg den 12 september med titeln A transdisciplinary approach for biodiversity, marine ecosystems, and sustainability: IPBES and ICES perspectives.

ICES, The International Council for the Exploration of the Sea, är en mellanstatlig marinvetenskaplig organisation som syftar till att dela kunskap och data om marina ekosystem och hållbarhet. IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) inrättades 2012 och beskrivs ofta som IPCC för biologisk mångfald.

I maj 2019 presenterade IPBES rapporten om tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i världen som visar att omkring en halv till en miljon av dagens drygt åtta miljoner arter riskerar att utrotas. Det är fler arter än någonsin tidigare i mänsklighetens historia och i många ekosystem sker förändringarna i snabb hastighet.

Seminariet syftade till att väcka uppmärksamhet för möjligheterna till samarbete mellan IPBES och ICES-gemenskapen för att därigenom främja förståelsen av marina ekosystem och de tjänster de tillhandahåller på både regional och global skala.

Uppdaterad:26 september 2019
Sidansvarig: Petra Wallberg