Inspirerande och oroväckande samtal om föroreningar och antibiotikaresistens

World water week-seminarium

John Tumpane, Carl-Fredrik Flach, Kia Salin, Foon Yin Lai, Avelino Conzalez Gonzalez och Alexander Keucken.

2019-09-12

Under årets World Water Week arrangerade Formas och Vetenskapsrådet ett seminarium om kopplingar mellan nya miljöföroreningar och antibiotikaresistens.

Huvudtalare under seminariet “Challenges of Contaminants of Emerging Concerns, including Antibiotic Resistant Bacteria” var Foon Yin Lai från Sveriges lantbruksuniversitet och Carl-Fredrik Flach från Göteborgs universitet. De presenterade utmaningar inom forskning kring nya miljöföroreningar respektive antibiotikaresistens. Deras huvudbudskap var att det är väldigt få farliga ämnen som är reglerade i förhållande till hur många som omger oss i vår dagliga miljö, och även om tekniken har blivit mycket bättre så är det fortfarande angeläget att utveckla analysmetoder. Antibiotika och andra antibakteriella ämnen, så som metaller och biocider, kan främja överföring av resistens mellan bakterier. Därför är det nödvändigt att utsläppen regleras.

Diskussion om möjliga åtgärder

Under det efterföljande samtalet, som modererades av John Tumpane från Formas, diskuterade huvudtalarna tillsammans med panelen Avelino Conzalez Gonzalez, EU-kommissionen, Alexander Keucken, Vatten & Miljö i Väst AB, Kia Salin, Läkemedelsverket och publiken behovet av åtgärder. Kia Salin konstaterade att en lågt hängande frukt är att införa reglering för hur mycket läkemedelsrester som får släppas ut från produktonsanläggningar. Forskning om kombinationseffekter och vid vilken koncentration som selektion för antibiotikaresistens kan uppstå samt ny teknik för avloppsrening var andra behov som togs upp.

"Finns behov av tvärvetenskapliga samarbeten"

Seminariet lockade omkring 50 internationella deltagare. Två forskningssekreterare från Formas var också på plats.

- Det var inspirerande att höra att det finns god kunskap om hur gifter i vatten kan hanteras i reningsprocesserna av vårt dricksvatten. Samtidigt var det oroväckande att höra det hela tiden dyker upp nya gifter. Av den anledningen är det är viktigt att vi utvecklar nya regelverk för bättre kontroll av giftiga utsläpp och att ny teknik utvecklas för hantering av dessa nyuppkomna gifter, säger Kristina Laurell, Sveriges representant i styrelsen för partnerskapsprogrammet Water JPI Länk till annan webbplats..

Petra Wallberg, Sveriges representant i styrelsen för JPI Oceans Länk till annan webbplats. samt ansvarig för den kommande utlysningen Aquatic Pollutants Länk till annan webbplats., menar att seminariet bekräftar att detta är ett viktigt forskningsområde.

– Seminariet bekräftade att det verkligen finns ett behov av att skapa förutsättningar för att etablera tvärvetenskapliga samarbeten och kommunikation med behovsägare för att lösa de miljöproblem vi ser både i sötvatten och havsmiljön, säger hon.

För att öka kunskapen om nya föroreningar och spridning av antibiotikaresistens samarbetar JPI Antibiotika Resistens (JPIAMR) Länk till annan webbplats., JPI Oceans och Water JPI på uppdrag av EU-kommissionen för en kommande forskningsutlysning, ett ERA-NET Cofund, som kommer att presenteras i början av år 2020. Förhoppningen är att utlysningen ska stimulera till att tvärvetenskapliga forskningssamarbeten som omfattar nya föroreningar, patogener och antibiotikaresistens inom hela vattenområdet.

World Water Week Länk till annan webbplats. är en internationell årlig konferens i Stockholm som arrangeras av Stockholm International Water Institute, SIWI Länk till annan webbplats.. Konferensen fokuserar på nya lösningar och åtgärder för globala vattenrelaterade utmaningar och dess betydelse för miljön, hälsa, klimat, ekonomi och fattigdomsminskning. Vid årets konferens deltog drygt 4 000 personer från 127 länder.

Uppdaterad:12 september 2019