Forskning om flyktingars erfarenheter får akutbidrag av Formas

2019-09-10

2015 sökte rekordmånga flyktingar asyl i Sverige. Hösten samma år infördes en rad förändringar i den svenska migrationsrätten. Nu har Formas beviljat akutbidrag till ett forskningsprojekt för att samla in erfarenheter av vad förändringarna inneburit för de som sökte skydd i Sverige under 2015-2017.

Bakom projektet ligger forskarna Anna Lundberg och Sabine Gruber från Linköpings universitet samt Torun Elsrud från Linnéuniversitetet. Studien består av en grundlig insamling av material;  fallbeskrivningar från olika aktörer i samhället, hearingar på olika platser i Sverige samt intervjuer med asylsökanden. Arbetet genomförs i samarbete med organisationen Flyktinggruppernas riksråd Länk till annan webbplats..

Insamlandet av asylsökandes berättelser är akut eftersom många av dessa hotas av utvisning. De kan då tvingas lämna landet inom kort eller bli svåra att kontakta om de avviker och håller sig gömda i Sverige. Det insamlade materialet ska kunna användas för djupare undersökningar och analyser vid framtida studier av lagändringarnas konsekvenser.

"Betyder jättemycket"

Anna Lundberg, professor vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier på Linköpings universitet och huvudansvarig för projektet berättar hur akutbidraget ska användas.

- Det betyder jättemycket för oss. Vi får nu möjlighet att faktiskt avsätta tid, göra intervjuer där vi kan använda auktoriserade tolkar, arbeta tillsammans och ta fram viktiga data för att förstå det som har hänt efter de förändringar som gjorts inom det här området, säger hon.

"Unik chans"

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, förklarar varför Formas ger stöd till projektet.

- Det finns en unik chans att utföra den här typen av datainsamling precis nu. Datamaterialet kommer att kunna nyttjas för omfattande forskning och bidra till kunskapsuppbyggnaden i det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande som Formas ansvarar för.


Kontaktpersoner

Ansvarig forskare

Anna Lundberg, professor, Linköpings universitet
anna.b.lundberg@liu.se, 011-36 36 25

Ansvariga för akutbidraget

Hanna Ridefelt, forskningssekreterare, Formas.
hanna.ridefelt@formas.se, 08-775 40 25

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör, Formas
kenneth.nilsson@formas.se, 08-775 40 40

Uppdaterad:11 september 2019
Sidansvarig: Hanna Ridefelt