Digitaliseringen inom Formas forskningsområden behöver stärkas

2019-09-06

Digitaliseringen av samhället har gett forskare nya möjligheter att bearbeta, analysera data och studera komplexa samband. Men forskningen inom Formas områden behöver bli bättre på att utnyttja den digitala tekniken. Det visar rapporten ”Digitaliseringen inom svensk forskning – utmaningar och potential inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande” som publiceras idag.

Mattias Blomberg

Mattias Blomberg, Formas

- Vi ser att forskningen inom areella näringar behöver göra en förstärkning och sannolikt även forskningen inom miljö, säger Mattias Blomberg, koordinator för innovation och ansvarig för rapporten på Formas.

Rapporten, som tagits fram av Damvad Analytics på uppdrag av Formas, har kartlagt digitaliseringens genomslag inom forskningsområdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande under perioden 2008-2018. I rapporten konstateras att forskningspublikationer med inslag av digitalisering bara utgör en liten del av den totala vetenskapliga produktionen. Den visar dock att andelen ökat kraftigt under det senaste decenniet, främst inom samhällsbyggande, men också inom miljö och areella näringar. Rapporten pekar på att det finns potential att ytterligare öka digitaliseringstakten inom samtliga områden.

Utlysningar kan stimulera samverkan och samordning

För att nå dit behöver forskningen ta sig förbi ett antal hinder på vägen, till exempel den hårda konkurrensen om digitaliseringskompetensen från andra aktörer och brister i infrastrukturen för att dela data. Rapportförfattarna tror att Formas kan bidra till en positiv utveckling genom att i utlysningar till exempel fokusera på att stimulera till samverkan mellan olika forskningsområden och aktörer med hög kompetens inom digitalisering, samt att uppmuntra dessa att samordna och dela med sig av data.

- Utlysningen Digital transformation av livsmedelskedjan som stängde nyligen, är ett tydligt exempel på en utlysning som går i linje med slutsatserna i rapporten, säger Mattias Blomberg.

”Även vi själva behöver bli bättre”

John Tumpane, chef för miljöavdelningen som ansvarar för digitaliseringsfrågor på Formas, förklarar vidare hur myndigheten ska använda sig av slutsatserna i rapporten.

- Vi ser ett tydligt behov av att satsa mer på digitalisering inom våra ansvarsområden, men även att vi själva behöver bli bättre på att nyttja digitaliseringsmöjligheter i våra olika processer.

Uppdaterad:6 september 2019
Sidansvarig: Mattias Blomberg