"Viktigt att ha dialog med praktiker"

2019-08-27
Bild

Vikten av dialog med praktiker var en av de saker som togs upp när Formas samlade representanter från samhällbyggnadssektorn för rundabordssamtal.

Som ett led i det förberedande arbetet med den kommande utlysningen Samhällsplanering för omställning arrangerade Formas ett rundabordssamtal med särskilt inbjudna representanter från samhällsbyggnadssektorn. Målsättningen med samtalet var att diskutera vad forskningen kan bidra till i samhällsplaneringen och hur en sådan större satsning kan utformas.

Under samtalet identifierades flera utmaningar med behov att adressera, likväl som nya kunskaps- och innovationsområden.

– Det var en livlig och givande diskussion med många relevanta inspel kring vilken forskning som behövs för att samhällsplaneringen ska kunna skapa förutsättningar för att ställa om till ett hållbart samhälle, säger Jon Loit, forskningssekreterare på Formas och ansvarig för utlysningen.

En viktig aspekt som lyftes under samtalet är vikten av att forskningen kommer till nytta för samhället.

– Samtalet kretsade kring våra utmaningar inför framtiden. Det visade också på vikten av att ha en dialog med praktiker inför en utlysning. Det ökar möjligheten för att forskningsresultaten också kommer till nytta, säger Ulrika Francke, som är ordförande i programkommittén för Nationella forskningsprogrammet för hållbar samhällsbyggnad.

Utlysningen öppnar preliminärt den 7 november 2019 och man kommer kunna söka för planeringsbidrag för att utveckla projekt samt initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik. Formas kommer som mest att avsätta 130 miljoner kronor för utlysningen under åren 2020 till 2024.

Mötesdeltagare:

  • Ulrika Francke, Ordförande i programkommittén för Nationella forskningsprogrammet för hållbar samhällsbyggnad
  • Christer Larsson, tidigare Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad
  • Göran Cars, Projektutvecklare, Utopia arkitekter
  • Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
  • Susanne Ingo, tidigare Strategist Trafikverket
  • Ulrica K Jansson, Stadsbyggnadschef och Samhällsbyggnadschef, Örebro kommun
  • Åsa Dahlin, Enhetschef översiktsplanering Uppsala kommun
  • Jon Loit, forskningssekreterare, Formas
  • Anna Hult, forskningssekreterare, Formas.
Uppdaterad:29 augusti 2019