36,9 miljoner till ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet

2019-08-23

16 projekt får dela på 36,9 miljoner kronor i den senaste utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering, vilket betyder att den totala budgeten uppgår till närmare 74 miljoner kronor.

– Det är roligt att så många olika aktörer sökt i den här utlysningen, både privata och offentliga. Bredden av aktörer i projekten möjliggör genomslag i praktiken inom många samhällsbyggnadsområden, säger Anna Hult, ansvarig forskningssekreterare på Formas.

Projekten som beviljats handlar till exempel om cybersäkerhet, kommunal innovation med hjälp av hackaton, 3D-printning av stålstrukturer, AI-modeller för att minska läckage av dricksvatten samt olika verktyg och plattformar för samverkan och samarbeten i samhällsbyggnadsprocesens olika delar. Flera av projekten adresserar på olika sätt AR (förstärkt verklighet), VR (virtuell verklighet) och AI (artificiell intelligens).

Projekten, som startas under hösten 2019, kommer att pågå som längst i tre år.

Läs mer om utlysningen och se beslutslista här

 • Optimering av äldrehemsbyggande genom mätning
 • Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden
 • Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
 • Smart modelleverans i infrastrukturprojekt - ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning
 • 3D printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och samhällsbyggnad
 • Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality
 • BIM i förvaltning - från prototyp till global revolution
 • Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
 • Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess: Interaktionen mellan tekniska möjligheter och sociala realiteter
 • Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på dricksvattennätet
 • Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata fastighetsägare
 • Cybersäkerhet för digitala processer inom Samhällsbyggnadssektorn
 • Kollaborativ Informationsinfrastruktur i sjukhusbygge
 • Den obrutna informationskedjan för brandskydd
 • Simultaneous remote urban co-design network
 • Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser

Läs mer om projekten på smartbuilt.se. Länk till annan webbplats.

Ny utlysning i höst

I november öppnar en ny utlysning inom Smart Built Environment. Mer information om utlysningen kommer. Håll dig uppdaterad via Formas och Smart Built Environments kanaler.

För mer information

Kristina Gabrielii
Programchef, Smart Built Environment
070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Anna Hult
Forskningssekreterare, Formas
08–775 41 32
anna.hult@formas.se


Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Vinnovas logotyp, Energimyndighetens logotyp, Formas logotyp och texten Strategiska innovationsprogram
Uppdaterad:26 augusti 2019
Sidansvarig: Anna Hult