Livsmedel och skog i fokus under ministerbesök

2019-08-15
Landsbygdsminister Jennie Nilsson besöker Formas.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson besökte Formas.

Torsdag 15 augusti besökte landsbygdsminister Jennie Nilsson Formas för att prata om svenska forskningssatsningar på livsmedel, skog och cirkulär och biobaserad ekonomi.

— Jag är glad att ha de viktigaste politiska frågorna på mitt bord! Det handlar inte minst om potentialen som finns i alla människor på landsbygden och om den forskning ni finansierar som berör dem, sa Jennie Nilsson.

Hon var också särskilt intresserad av att veta när resultat kommer från till exempel utlysningen om extremväder som Formas har genomfört i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Ministern ville också ha mer kunskapsunderlag för att kunna fatta bättre beslut inom livsmedel och besöksnäring, och var intresserad av den forskning som pågår om skogens roll i relation till klimatförändringarna.

— Det var ett bra möte där vi fick möjlighet till dialog med ministern om de framtids- och hållbarhetsfrågor som vi ser som extra relevanta, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör.

Uppdaterad:16 augusti 2019