Tyck till om EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation

2019-07-08

EU-kommissionen förbereder nu implementeringen av det kommande ramprogram Horisont Europa. Nu har du möjlighet att komma med dina synpunkter.

Formas internationella samarbeten sker främst på europeisk nivå, bland annat genom EU:s ramprogram. Nu förbereds implementering av Horisont Europa, nästa ramprogram inom forskning och innovation.

Tyck till om programmet genom enkäten Länk till annan webbplats. som är öppen för alla med intresse av framtida forsknings- och innovationsprioriteringar inom EU.

Svaren kommer användas för att forma en strategisk plan. Den strategiska planen ska vägleda arbetet för kommande arbetsprogram och utlysningar under de fyra första åren (2021–2024) av Horisont Europa.

Enkäten stänger den 4 oktober 2019.

En andra konsultation om de så kallade partnerskapsprogrammen kommer senare under sommaren. Mer information om den kommer.

Uppdaterad:23 september 2019
Sidansvarig: John Tumpane