Formas i Almedalen 2019

2019-07-01

Formas medarbetare deltar i arrangemang kring klimat, vatten, forskningspolitik, samhällsbyggnad samt innovativa och hållbara livsmedel. Vi kommer också att bevaka debatter och seminarier inom Formas övriga verksamhetsområden inklusive kommunikation och statsförvaltning.

Formas generaldirektör Ingrid Petersson deltar i en rad olika arrangemang med tyngdpunkt på hållbarhet, Agenda 2030-målen och forskningspolitiska frågor.

I Almedalen vill vi också prata om livsmedel och de kliv som behöver tas för att Sverige ska nå målen i regeringens livsmedelsstrategi, där forskning är en väsentlig del. Vi kallar det Näringsklivet.

Måndag 1 juli

Onsdag 3 juli

Flera av de strategiska innovationsprogrammen som Formas finansierar tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten deltar också i politikerveckan, bland annat Smart Built Environment, Viable cities, Internet of Things, InfraSweden och RE:Source.

Uppdaterad:3 juli 2019