Formas GD bland de mäktigaste i Hållbarhetssverige

2019-06-27

Återigen tar Formas generaldirektör Ingrid Petersson plats på Aktuell hållbarhets lista över de mäktigaste i Hållbarhetssverige. Ingrid Petersson landar på plats 13, högst upp på listan återfinns klimataktivisten Greta Thunberg.

Det är Aktuell Hållbarhet tillsammans med deras läsare som ligger bakom listan över Sveriges hållbarhetsmäktigaste personer. ”Åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt” är kritieriet som är bärande.

Listan består av personer från politik, akademi, näringsliv och organisationer.

Uppdaterad:27 juni 2019