Nytt avtal viktigt steg mot öppet tillgänglig vetenskap

2019-06-26

Snart kan forskare publicera sig utan avgift i över 500 av Springer Natures öppet tillgängliga tidskrifter. Det blir möjligt sedan Formas, Forte, Vinnova och Vetenskapsrådet tillsammans med Bibsamkonsortiet tecknat ett avtal med förlaget.

Bibsamkonsortiet, där omkring 30 svenska lärosäten ingår, och de statliga svenska forskningsfinansiärerna har kommit överens om att betala 50 procent var av kostnaderna för publicering i Springer Natures open access-tidskrifter, bland dem finns titlar som Nature communications och Scientific reports. Avtalet gäller forskare som är knutna till de deltagande organisationerna och träder i kraft den 15 juli i år.

Formas ser avtalet som ett viktigt steg i arbetet mot ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringsssystem.

Läs mer om avtalet på Kungliga Bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats..

Läs mer om Formas arbete med öppen vetenskap och Plan S.

Uppdaterad:16 augusti 2019