Svar från Plan-S-konsultation offentliga

2019-06-24

Nu kan du läsa svaren som inhämtats efter Coalition S första utkast till riktlinjer för implementeringen av Plan S.

Över 600 svar från bland annat forskare, universitet och publicister i ett 40-tal länder inhämtades vid en öppen konsultation som pågick under perioden november 2018 - februari 2019.

Coalition S analyserade responsen och presenterade reviderade riktlinjer den 31 maj i år.

Läs svaren från den öppna konsultationen Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Formas arbete med Plan S och öppen vetenskap.

Uppdaterad:24 juni 2019