Formas erbjuder sig att bli värdmyndighet för ny Agenda 2030-kommitté

2019-06-18

Nu har Formas överlämnat sina synpunkter till miljödepartementet angående slutbetänkandet om Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

I Agenda 2030-delegationens slutbetänkandet föreslås bland annat att det ska inrättas en ny kommitté som ska arbeta med uppföljning, utvärdering och förslag för åtgärder av Agenda 2030. Formas välkomnar detta och erbjuder sig att fungera som värdmyndighet för kommittén och dess sekretariat. Som ett forskningsråd för hållbar utveckling så utgör Agenda 2030 en central del av Formas verksamhet.

Läs Formas remissvar.

Uppdaterad:18 juni 2019