Ny rapport om hur klimatförändringar och havsförsurning påverkar marina ekosystem

2019-06-05

Formas har analyserat kunskapsläget om hur klimatförändringar och havsförsurning påverkar marina ekosystem. Rapporten innehåller en sammanställning av befintlig forskning, med fokus på Östersjön, och ger en bild av vad forskningen inom området främst har fokuserat på.

Rapporten kommer användas som underlag i Miljömålsberedningens pågående arbete med en strategi för förstärkt åtgärdsarbete i havsförvaltningen Länk till annan webbplats.. Analysen är viktig i deras arbete för att beakta forskningsresultat om klimatförändringar och havsförsurning.

Sammanställningen är den första publicerade rapporten inom Formas uppdrag att arbeta med evidensbaserade miljöanalyser. Uppdraget innebär att ta fram sammanställningar, analyser och utvärderingar av resultat från forskning som sedan kan vara ett vetenskapligt stöd i olika aktörers arbete för att nå de svenska miljömålen.

Läs rapporten

Uppdaterad:5 juni 2019
Sidansvarig: Magnus Land