Aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

2019-06-04

Just nu har Viable Cities, RE:Source och BioInnovation öppna utlysningar. Utlysningarna sker inom de strategiska innovationsprogrammen och rör Formas ansvarsområden. 

Viable Cities utlysning: Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans!

I utlysningen Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans! välkomnas projektförslag som fokuserar på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala redan år 2030. Projektkonsortier ska kraftsamla kring innovativa lösningar och ny kunskap som kan bidra till att accelerera omställning till klimatneutrala städer på ett sätt som bidrar till ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Klimatneutrala städer – snabbare tillsammans! (Energimyndigheten) Länk till annan webbplats.
Ansök senast 30 augusti 2019

 

RE:Sources stora utlysning 2019: Demonstrationsprojekt och innovationsprojekt

Utlysningen består av två delar, Demonstrationsprojekt och två olika inriktningar för Innovationsprojekt. Totalt kan runt 30 miljoner fördelas mellan de beviljade projekten i utlysningen.

Demonstrationsprojekt (Energimyndigheten) Länk till annan webbplats.
Ansök senast 28 augusti 2019 för demonstrationsprojekt

Innovationsprojekt, ökad andel återvunnen råvara (Energimyndigheten) Länk till annan webbplats.
Innovationsprojekt, cirkulära flöden (Energimyndigheten) Länk till annan webbplats.
Ansök senast 17 september 2019 för innovationsprojekt

 

BioInnovation: Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter

Sök medel för projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden. Svensk-finska samarbetsprojekt uppmuntras men utlysningen är också öppen för enbart svenska projekt.

Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter (Vinnova) Länk till annan webbplats.
Ansök senast 17 september 2019

Alla utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen

Se alla aktuella utlysningar inom de strategiska innovationsprogrammen hos Vinnova. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:4 juni 2019
Sidansvarig: Katarina Buhr