Vinnova ansluter till Coalition S

2019-05-23

Statliga svenska forskningsfinansiärer som Formas och Forte är redan medlemmar. Nu har även Vinnova beslutat sig för att gå med i Coalition S.

Coalition S är ett internationellt nätverk av forskningsfinansiärer som verkar för att vetenskapliga artiklar som baseras på offentligt finansierad forskning ska finnas fritt tillgängliga. I dag har flera lärosäten, företag och organisationer inte råd att prenumerera på vetenskapliga tidskrifter eftersom kostnaderna är för höga. Detta leder till att forskningsresultat inte når ut och kommer till nytta i samhället.

- Genom att påskynda omställningen till öppen tillgång av vetenskapliga publikationer och forskningsresultat tror vi att möjligheterna till innovation ökar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i myndighetens pressmeddelande om att de nu ansluter till Coalition S.

Vinnova kommer i och med detta att kräva att forskningsprojekt som de ger stöd till ska följa principer för open access vid publicering av vetenskapliga artiklar.

Läs mer om Formas arbete med Plan S

Läs mer om Coalition S Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:24 maj 2019