Experter sökes till EU-kommissionens mission boards

2019-05-16

EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation kommer att innehålla målinriktade satsningar som kallas ”missions”. Nu behövs det experter som ska ge råd och stöd till EU-kommissionen för att identifiera och utforma missions inom fem olika områden. Sök senast 11 juni.

Missions i ramprogrammet Horisont Europa Länk till annan webbplats. ska innehålla forskning, innovation och andra åtgärder för att tackla samhällsutmaningar. Missions är planerade att bli storskaliga, mångvetenskapliga forsknings- och innovationsprogram med tidsatta mål, mätbara resultat och engagemang från allmänheten och samhällets aktörer.

Specifika missions kommer att tas fram inom dessa områden:

  1. Adaptation to climate change, including societal transformation
  2. Cancer
  3. Healthy oceans, seas, coastal and inland waters
  4. Climate-neutral and smart cities
  5. Soil health and food

EU-kommissionen söker nu personer till "mission boards" (expertgrupper) om högst 15 personer, som i ett första steg ska identifiera och utforma missions inom de olika områdena. Varje grupp ska ha representanter från akademin, näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället och slutanvändare som kan bidra utifrån sina respektive expertområden.

För att ingå i en mission board ska du kunna jobba strategiskt och sektorsövergripande och ha relevant expertis inom ett eller flera av mission-områdena. Uppdraget omfattar cirka 15-20 arbetsdagar per år och ersättning utgår.

Sista ansökningsdag är 11 juni 2019 kl. 12.00.

Uppdaterad:16 maj 2019