Klimatfrågan på Scenkonstbiennalen

2019-05-13

I år arrangeras Scenkonstbiennalen i Sundsvall och Härnösand. Anna Kaijser, forskningssekreterare på Formas, deltar i seminariet ”Scenkonsten och klimatet: Klimatfrågan ur ett konstnärligt och publikt perspektiv”. Seminariearrangörerna vill skapa dialog kring klimatfrågan och bygga nätverk och broar mellan konst och vetenskap.

Anna Kaijser, varför deltar du i Scenkonstbiennalen?

− Konst kan spela en viktig roll genom att ställa andra frågor och använda andra uttryck än vad som vanligtvis är möjligt i forskningen. När det gäller stora existentiella frågor som klimatförändringar så har jag sett exempel på att konst kan fånga upp vidden och komplexiteten i problematiken och skapa en emotionell relation till den. I min tidigare roll som forskare hade jag mycket kontakt och samarbeten med konstnärer, och jag vill gärna ta med de erfarenheterna in i mitt arbete på Formas.

− På Scenkonstbiennalen tänkte jag bland annat berätta om den aktuella utlysningen inom det nationella forskningsprogrammet för klimat, Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle. Jag vill flagga för att Formas gärna ser ansökningar från konstnärliga forskare och samarbeten mellan konstnärer och forskare, i denna såväl som i andra utlysningar.

Övriga medverkande är Måns Lagerlöf, Naturskyddsföreningen, Lisa Färnström, regissör, Åsa Johannisson, Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola, och Maria Tengö, Stockholm Resilience Center.

Seminariet arrangeras av Institutionen för scenkonst på StDH/Stockholms konstnärliga högskola och Riksteatern torsdag 16 maj kl. 10.00-11.30 på Quality Hotel i Sundsvall.

Om seminariet Länk till annan webbplats.

Om Scenkonstbiennalen Länk till annan webbplats.

Om nationella forskningsprogrammet för klimat

Uppdaterad:13 maj 2019
Sidansvarig: Sofia Rickberg