Gemensamt ställningstagande för öppen vetenskap

2019-05-10

OA2020, ett internationellt samarbete mellan rektorskonferenser, bibliotek och forskningsorganisationer, har tillsammans med Coalition S gått ut med ett gemensamt ställningstagande för öppen vetenskap. Syftet är att snabba på omställningen till öppen tillgång av vetenskapliga publikationer. Uttalandet publicerades på organisationernas webbplatser i onsdags.

OA2020 och Coalition S betonar sin gemensamma strävan för att avskaffa betalväggar för forskningsartiklar och skapa öppen tillgång både för vetenskapliga tidskrifter och alternativa publiceringskanaler. De ser möjligheten med transformativa avtal som en del i övergången till full öppen tillgänglighet. De konstaterar också att de inte kommer att finansiera publiceringar i så kallade hybridtidskrifter om de inte ingår i transformativa avtal. Hybridtidskrifter är prenumerationsbaserade tidskrifter där innehållet är låst men där enskilda artiklar kan låsas upp och göras öppet tillgängliga mot en av avgift till förlaget.

Coalition S samlar forskningsfinansiärer som Formas

Coalition S är ett internationellt samarbete mellan forskningsfinansiärer som står bakom initiativet Plan S, där Formas är medlem. Målet med Plan S är att alla vetenskapliga publiceringar som är ett resultat av forskning som finansieras med offentliga medel ska vara öppet tillgängliga, det vill säga publiceras i öppet tillgängliga tidskrifter eller på plattformar med öppen tillgång, från och med 2021.

OA2020 - en internationell allians för öppen tillgång

OA2020 utgörs av mer än 130 rektorskonferenser, bibliotek och forskningsorganisationer som verkar för öppen tillgång. Syftet är att ersätta den prenumerationsbaserade affärsmodellen med nya modeller som innebär att forskningsresultat blir öppet tillgängliga och återanvändbara. Kostnaderna för spridning av resultaten ska vara transparenta och ekonomiskt hållbara.

Läs det gemensamma uttalandet på Coalition S Länk till annan webbplats. och OA2020:s webbplatser Länk till annan webbplats..
Läs mer om transformativa avtal Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:12 juni 2019