Formas ger akutbidrag till forskning om torkans effekt på granars motståndskraft

2019-05-07
Bild

Formas har beviljat en akutansökan om bidrag för att studera granar som drabbades hårt av torkan i Sverige 2018. Forskarna ska ta vara på möjligheten att samla in data om hur trädens motståndskraft har påverkats av den verkliga torkan, vilket ersätter behov av att genomföra kostsamma torkexperiment i äldre granskog.

Försvagade träd har svårt att stå emot angrepp

2018 dog mycket mer granskog av angrepp från granbarkborre än av skogsbränderna i Sverige. Anledningen var dock samma: torka. Granbarkborren förökar sig oftast i stora, äldre träd som fallit i storm, men kraftig torka kan stressa de levande träden och sätta ner deras försvar mot angrepp. Det varma och torra vädret 2018 försvagade träden, och dessutom möjliggjorde den att två generationer av granbarkborrar hann utvecklas under samma år. Granbarkborrarna sprider dessutom blånadssvamp, som ytterligare försvagar trädet. Forskning behövs för att undersöka om trädens motståndskraft mot blånadssvamp är påverkade året efter torka, och om det går att anpassa skogsbruket genom till exempel förädling och val av plantsort.

”Projektet kommer att bidra till bättre förståelse för hur ett förändrat klimat kan påverka risken för angrepp av granbarkborre i framtiden”, säger Anna Maria Jönsson, projektledare och professor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap på Lunds universitet. Andra som medverkar i projektet är Mats Berlin på Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut, Malin Elfstrand vid Sveriges lantbruksuniversitet, Krokene Paal vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet samt Petter Öhrn, Lunds universitet.

Bidrag när datainsamlingen brådskar

”Det finns en unik chans att genomföra den här typen av studier precis nu året efter torkan. Efter stora naturliga händelser går det ofta att hämta mycket kunskap som gör oss starkare inför framtiden” säger Magnus Tannerfeldt, forskningssekreterare på Formas. Han fortsätter: ”Därför har Formas beslutat att finansiera den här studien, vars resultat i förlängningen kan ge bra underlag för att skapa mer motståndskraftiga skogar i framtiden och därmed hjälpa till att bevara en av de viktigaste industrier Sverige har.”

Kontaktpersoner

Ansvarig forskare

Anna Maria Jönsson, professor, Lunds universitet
anna_maria.jonsson@nateko.lu.se, 046-222 94 10

Ansvariga för akutbidraget

Magnus Tannerfeldt, forskningssekreterare, Formas
magnus.tannerfeldt@formas.se, 08-775 40 29

Kenneth Nilsson, forskningsadministratör, Formas
kenneth.nilsson@formas.se, 08-775 40 40

Uppdaterad:9 maj 2019
Sidansvarig: Magnus Tannerfeldt