Brexit påverkar inte EU:s ramprogram Horisont 2020

2019-04-10

Tidsfristen för Brexit har förlängts till den 31 oktober, men exakt när och hur Storbritannien ska lämna EU är fortfarande oklart. Att Brexit kommer att påverka Sveriges internationella forsknings- och innovationssamarbeten är högst sannolikt. Storbritannien är nämligen en av våra viktigaste samarbetspartners.

Den brittiska regeringen har dock lovat att finansiera brittiska aktörers deltagande i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, oavsett om det blir en hård eller mjuk Brexit. Det innebär att pågående EU-projekt med forskare från Storbritannien inte kommer att drabbas av Brexit. Den brittiska regeringen har också lovat att finansiera projekt där ansökningarna skickats in innan Brexit-dagen. Läs mer i det brittiska forskningskontoret i Bryssels faktablad Länk till annan webbplats.som uppdateras löpande.

Vinnova och Vetenskapsrådet har också utrett vilka konsekvenser Brexit kan få för Formas och andra svenska forskningsfinansiärer. Läs deras rapporter på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdaterad:7 juli 2020