KB:s rekommendationer om öppen tillgång lämnas till regeringen

2019-03-26

Forskningsfinansiärer och lärosäten bör ta delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader. Det är en av de 16 rekommendationer för det fortsatta arbetet med öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer som Kungliga biblioteket, KB, överlämnade till regeringen tisdagen den 19 mars.

2017 fick KB i uppdrag av regeringen att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att alla offentligt finansierade forskningspublikationer ska bli omedelbart öppet tillgängliga när de publiceras. Informationen ska vara fri för alla att ladda ner, återanvända och sprida i digital form.

Läs KB:s fem utredningar och den sammanfattande slutrapporten på KB:s webbplats Länk till annan webbplats..

Läs mer om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och Plan S på vår webbplats.

Uppdaterad:26 mars 2019