Klimatpolitiska rådets rapport: Utsläppsminskningen har bromsat in

2019-03-25

Utsläppsminskningen i Sverige har tappat fart de senaste åren och det krävs kraftfulla åtgärder redan under denna mandatperiod om FN:s klimatmål ska nås till 2045. Men det finns goda förutsättningar för att Sverige ska kunna öka takten. Det skriver Klimatpolitiska rådet i sin rapport för 2019.

Forskningsrådet Formas är värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet som har i uppdrag att granska hur regeringens politik är förenlig med klimatmålen. Torsdagen den 21 mars släpptes den första årliga rapporten. Den innehåller en rad rekommendationer till regeringen, bland annat att klimatet ska tas med i konsekvensbedömningar av alla politiska förslag och att undantag i koldioxidbeskattningen avskaffas.

Temat för rapporten är transporter - som står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Här rekommenderas regeringen bland annat att sätta ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel, påskynda elektrifieringen av vägtransporter och sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering.

Överlämnades till regeringen

Rapporten överlämnades till regeringens representanter, vice statsminister Isabella Lövin (mp) och infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) vid Klimatpolitiska rådets seminarium på Word Trade Center i Stockholm.

Isabella Lövin berättade att en ny klimatpolitisk handlingsplan ska läggas fram och där kommer Klimatpolitiska rådets rapport, tillsammans med andra rapporter att vara ett viktigt underlag.

Tomas Eneroth nämnde att flera stora infrastruktursatsningar är på gång, bland annat för järnvägen, och såg rapporten som en tydlig signal för att skynda på elektrifieringen av vägtransporterna.

Seminariedeltagarna positiva till rapporten

Vid seminariet deltog också bland andra Svenskt Näringslivs vd Jan-Olov Jacke, Svenska Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén samt flera aktörer inom transportsektorn. Alla var samstämmiga om att det var en bra rapport. Elever från gymnasieskolan Norra Real i Stockholm hade också bjudits in för att ställa frågor.

- Det är skönt att känna att någon faktiskt granskar hur vi tar tag i detta i samhället, summerade 17-åriga gymnasieeleven Monica Granholm Saveedra sina intryck av seminariet, efter att ha bjudits upp på scen av samtalsledaren Eva Krutmeijer.

Uppdaterad:27 mars 2019