Många möjligheter till finansiering inom hållbart samhällsbyggande

2019-03-12

Under våren 2019 finns det många olika möjligheter att söka medel för projekt som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Formas har flera aktuella utlysningar som riktar sig till olika målgrupper, förutom den årliga öppna utlysningen. De strategiska innovationsprogrammen Viable cities och Smart Built Environment erbjuder också projektmedel för bland annat kommuner. Hos Vinnova och Energimyndigheten är flera utlysningar på gång där det bland annat går att söka för projekt som kan bidra till ett hållbart samhällsbyggande.

Aktuella utlysningar

Från forskning till praktik – metoder och verktyg

En utlysning inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande.
Vad kan du söka för: Medel kan sökas för att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande
Vem kan söka: Forskningsutförare, kommuner och andra offentliga organisationer kan söka medel.
Hur mycket kan du söka: Maximalt 2 miljoner kronor per projekt under maximalt två år.
Utlysningen har öppnat och stänger den 2 april 2019.

Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment Länk till annan webbplats..
Vad du kan söka för: Medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.
Vem kan söka: Konsortier av till exempel företag, offentlig verksamhet, universitet och högskolor samt forskningsinstitut.
Hur mycket kan du söka? 500 000 kronor till 4 miljoner kronor. Samfinansiering krävs på 50 procent av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Formas omfattas av regler om statligt stöd.
Utlysningen har öppnat och stänger den 29 april 2019.

Viable cities: Klimatneutrala städer 2030

En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Viable cities Länk till annan webbplats..
Ansökan skickas in till Energimyndigheten.
Vad ni kan söka för: Projektförslag med fokus på städer som vill påskynda omställningen för att bli livskraftiga och klimatneutrala år 2030. Projektkonsortier ska kraftsamla kring omställningsprocessen och nyttja digitalisering och medborgarengagemang som möjliggörare.
Vem kan söka: Utlysningen riktar sig till konsortier som leds av städer som arbetar långsiktigt och strategiskt för att uppnå klimatneutralitet. Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.
Hur mycket kan ni söka? 3-5 miljoner kronor. Samfinansiering krävs på 50 procent av projektets totala kostnader. Företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet som får bidrag från Energimyndigheten omfattas av regler om statligt stöd.
Utlysningen är öppen och stänger den 28 mars.

Kommande utlysningar

Nordisk utlysning: Sustainable urban development and smart cities

En utlysning från NordForsk som finansieras av bland annat Forte, Formas och Energimyndigheten.
Ansökan skickas in hos Nordforsk Länk till annan webbplats.. Öppnar 14 mars och stänger 4 juni. Kontaktperson på Formas: Kristina Laurell.

Utlysning för att främja rörlighet mellan sektorer

En gemensam utlysning för de tre nationella forskningsprogrammen för klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel. Utlysningen syftar till att främja rörlighet mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv för att underlätta kunskapsutbyte och kunskapsförsörjning. Forskare kan söka anslag för att vara vid ett företag eller en organisation, men anslag kan också sökas för att en anställd vid ett företag eller en organisation kan delta i forskning vid ett lärosäte eller forskningsinstitut.
Utlysningen öppnar den 8 april och stänger den 28 maj 2019. Kontaktperson: Conny Rolén.

Bred utlysning inom hållbart samhällsbyggande

12 mars tar Formas forskarråd beslut om ytterligare en utlysning som kommer att öppna under våren 2019. Mer information om utlysningen ges efter den 12 mars av kontaktperson Björn Wallsten och på webbplatsen formas.se.

Utlysningar hos andra finansiärer

Aktuellt hos Energimyndigheten: Människa, energisystem och samhälle

Inom Energimyndighetens forskningsprogram Människa, energisystem och samhälle (MESAM) ryms satsningar inom samhällsbyggnad med fokus på hum/sam/tvärvetenskaplig forskning. Vad kan du söka för: Utlysningen välkomnar ansökningar som kan bidra med nya sätt att förstå energi- och klimatfrågorna, med fokus på samhällsvetenskapliga, humanistiska och tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningar för att ställa om globala, nationella och lokala energisystem.
Vem kan söka: Utlysningen riktar sig främst till universitet, högskola och forskningsinstitut, men välkomnar samverkansprojekt.
Utlysningen är öppen nu och stänger 20 mars 2019.

Kommande utlysning hos Vinnova: Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2019 (IHS)

Har du kreativa och banbrytande idéer för hur vi når ett klimatneutralt samhälle? I sådana fall bör du ta del av Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” som berör områdena miljö, transport och hållbara städer. Utlysningen öppnar 10 april, mer information kommer att finnas på www.vinnova.se Länk till annan webbplats..

Kommande utlysning hos Vinnova: Utmaningsdriven Innovation (UDI)

Utmaningsdriven innovation är en satsning på samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är ni som söker finansiering som definierar samhällsutmaningen, som beskriver er innovation och vilka aktörer som tillsammans måste vara med för att lyckas införa och sprida innovationen. Nästa utlysning inom UDI är planerad att öppna i maj 2019, mer information kommer att finnas på www.vinnova.se/udi Länk till annan webbplats.

Hållbar stad

För fler aktuella utlysningar besök också gärna webbplatsen Hållbar stad Länk till annan webbplats..

Kontaktpersoner

Uppdaterad:12 mars 2019