Dags att söka i Formas årliga öppna utlysning

2019-02-26

Nu välkomnar vi ansökningar till vår största utlysning, den så kallade årliga öppna. Via den kan du som forskare söka finansiering för projekt som du själv identifierat som viktiga, inom områdena; miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

I likhet med tidigare år ingår tre delutlysningar; Forskning och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för forskare tidigt i karriären samt Mobilitetsstöd för forskare tidigt i karriären. Ansökningarna kan vara av samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturvetenskaplig eller teknisk natur och även röra sig över disciplingränser eller mellan forskning och samhälle.

– Vi brukar få in runt 1200 ansökningar. Bredden är viktig, det behövs en mångfald av perspektiv för att lösa hållbarhetsutmaningar som rör exempelvis miljö, klimat, samhällsbyggande, jordbruk, skogsbruk och vattenbruk, säger Johanna van Schaik Dernfalk, avdelningschef för areella näringar på Formas.

Efter ansökningstidens slut, i början av april, bedöms och rangordnas ansökningarna av granskare. Vid bedömningen används väl definierade kriterier. Bland annat ska forskningen vara av högsta vetenskapliga kvalitet och kunna komma till nytta i samhället på kort eller lång sikt. Formas forskarråd fattar sedan beslut om att bevilja eller avslå finansiering av projekten.

I förra årets öppna utlysning fördelade Formas totalt 641 miljoner kronor på 213 projekt, för utbetalning åren 2019 till 2021.

Uppdaterad:27 februari 2019
Sidansvarig: Åsa Frisk