Formas årsredovisning 2018

2019-02-25

Formas årsredovisning för verksamhetsåret 2018 har nu överlämnats till regeringen.

Året 2018 har varit händelserikt på Formas då myndigheten har växt och bland annat upprättat en ny analysverksamhet som ska utföra evidensbaserade miljöanalyser samt att man blivit värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet.

Samtidigt har arbetet med forskningsfinansiering fortsatt i samma takt. Totalt 1,5 miljarder kronor har delats ut till forsknings- och innovationsprojekt runt om i landet och nya utlysningsformer har prövats.

 

Uppdaterad:25 februari 2019
Sidansvarig: Elisabet Blomberg