Formas kommunikationsutlysning 2019

2019-02-14

I mitten av mars planerar Formas att öppna årets kommunikationsutlysning. Precis som tidigare år är syftet att finansiera kommunikation av forskningsresultat som rör hållbarhet i alla dimensioner – inom våra ansvarsområden; miljö, areella näringar och hållbart samhällsbyggande.

Lärosäten, forskningsinstitut, ideella organisationer och företag kommer att kunna söka medel för gedigna och innovativa projekt. Totalt kommer Formas dela ut 15 miljoner kronor. Varje projekt kan söka som mest 1,9 miljoner kronor och projekttiden kan vara mellan ett och tre år.

– Vi ser det här som ett tillfälle att utveckla intresse och förmåga hos forskare, lärosäten, produktions- och reklambyråer och andra aktörer att kommunicera hållbarhetsforskning. Samtidigt kan vi nå ut till nya målgrupper med hållbarhetsbudskap, säger Elisabet Blomberg, kommunikationschef på Formas.

Bidrag kan sökas för exempelvis; utveckling av populärvetenskapliga konferenser, publikationer, utställningar, seminarier, film- och videoproduktioner, digitala produktioner, spel eller andra kommunikationsaktiviteter.

För att säkra den vetenskapliga kvaliteten kommer utlysningen att ställa krav på att forskare inom Formas områden medverkar i projekten. För att säkra den kommunikativa kvaliteten kommer krav också att ställas på medverkande med kommunikationskompetens.

Uppdaterad:15 februari 2019