17 projekt tilldelas medel i Formas utlysning om extremväder

2019-02-08

På grund av klimatförändringar blir vissa typer av naturhändelser både vanligare och mer extrema, och ger därmed upphov till svårhanterliga samhällsstörningar. Mot bakgrund av ämnets angelägenhet och den gångna sommarens extrema väderhändelser i Sverige, öppnade Formas under oktober en utlysning för fleråriga forskningsprojekt inom området. Nu har Formas forskarråd fattat beslut om vilka projekt som tilldelas medel.

Vi fick in ett stort antal ansökningar av hög kvalitet inom en rad olika ämnesområden och utökade budgeten från planerade 15 till 50 miljoner kronor. Totalt tilldelas sjutton projekt forskningsmedel.

Nio organisationer finns representerade bland de beviljade projekten, däribland SMHI, RISE och ett flertal lärosäten runtom i landet.

Här finns projekt om djurhållning och vilt, om biodiversitet och odlingsalternativ, men även projekt om organisering och beredskap hos samhällsaktörer, om grönytor i städer och ett om värmeböljors konsekvenser på förskoleverksamhet.

Uppdaterad:8 februari 2019
Sidansvarig: Björn Wallsten