Tre forskningsprojekt får medel i en strategisk satsning för trädgårdsnäringen

2019-02-07

Stiftelsen Lantbruksforskning genomför tillsammans med Formas en strategisk programsatsning inom trädgård. Satsningen är i tre delar och idag togs beslut om vilka projekt som får forskningsmedel i den andra utlysningen.

Det övergripande målet är att de beviljade projekten ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar utveckling av den svenska trädgårdsproduktionens hela värdekedja. Projekten som fått medel ska bidra till att stärka olika aspekter av trädgårdssektorn.

Det kom in tio ansökningar och tre projekt har fått dela på 8,5 miljoner kronor. Läs mer om de beviljade projekten på Stiftelsen Lantbruksforsknings webbsida Länk till annan webbplats..

Uppdaterad:7 februari 2019