Öppen enkät: Säg till om ditt vatten!

2019-01-14
Vattenenkät

Hur kan vi möta framtida utmaningar för en hållbar global vattenförsörjning? Dina svar behövs för att utveckla riktlinjer för internationell vattenforskning.

Enkäten är på engelska. Svara senast den 1 februari 2019. Tack för din medverkan!

Vem kan svara?

Enkäten riktar sig till dig som är verksam inom universitet och högskola, forskningsinstitut, kommuner, myndigheter, offentliga och privata organisationer. Även du som är privatperson och intresserade av vattenforskning är välkommen att svara.

Vad händer med svaren?

Svaren kommer användas för att uppdatera Water JPI:s internationella vattenforskningsagenda. Dina svar kommer att bidra till att det svenska perspektivet inkluderas i agendan.

Formas är medlem i Water JPI

Formas är medlem i det internationella samarbetsprogrammet för vattenforskning, Water JPI Länk till annan webbplats., som består av 23 medlemmar i Europa, Afrika och Asien.

Uppdaterad:30 januari 2019